درس‌های موجود

سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حسنی
حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حسنی

سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حسنی

در این مجموعه سخنرانی , تمامی سخنرانی هایی که ایشان با موسسه اسوه همکاری داشته اند , بارگزاری شده است.
به مناسبت عید سعید غدیر خم , با زدن بر روی " دسترسی مهمان " میتوانید بدون پرداخت هزینه به این مجموعه سخنرانی دسترسی رایگان داشته باشید.

سخنرانی های سرکار خانم خلخالی ( دکترای علوم قرآن و حدیث)
سرکار خانم خلخالی ( دکترای علوم قرآن و حدیث)

سخنرانی های سرکار خانم خلخالی ( دکترای علوم قرآن و حدیث)

در این مجموعه سخنرانی , تمامی سخنرانی هایی که ایشان با موسسه اسوه همکاری داشته اند , بارگزاری شده است.
به مناسبت عید سعید غدیر خم , با زدن بر روی " دسترسی مهمان " میتوانید بدون پرداخت هزینه به این مجموعه سخنرانی دسترسی رایگان داشته باشید.

سخنرانی های سرکار خانم طالب نژاد ( کارشناس مذهبی و تاریخ اسلام )
سرکار خانم طالب نژاد ( کارشناس مذهبی و تاریخ اسلام )

سخنرانی های سرکار خانم طالب نژاد ( کارشناس مذهبی و تاریخ اسلام )

در این مجموعه سخنرانی , تمامی سخنرانی هایی که ایشان با موسسه اسوه همکاری داشته اند , بارگزاری شده است.
به مناسبت عید سعید غدیر خم , با زدن بر روی " دسترسی مهمان " میتوانید بدون پرداخت هزینه به این مجموعه سخنرانی دسترسی رایگان داشته باشید.