درس‌های موجود

در این مجموعه سخنرانی , تمامی سخنرانی هایی که ایشان با موسسه اسوه همکاری داشته اند , بارگزاری شده است.
به مناسبت عید سعید غدیر خم , با زدن بر روی " دسترسی مهمان " میتوانید بدون پرداخت هزینه به این مجموعه سخنرانی دسترسی رایگان داشته باشید.

در این مجموعه سخنرانی , تمامی سخنرانی هایی که ایشان با موسسه اسوه همکاری داشته اند , بارگزاری شده است.
به مناسبت عید سعید غدیر خم , با زدن بر روی " دسترسی مهمان " میتوانید بدون پرداخت هزینه به این مجموعه سخنرانی دسترسی رایگان داشته باشید.

در این مجموعه سخنرانی , تمامی سخنرانی هایی که ایشان با موسسه اسوه همکاری داشته اند , بارگزاری شده است.
به مناسبت عید سعید غدیر خم , با زدن بر روی " دسترسی مهمان " میتوانید بدون پرداخت هزینه به این مجموعه سخنرانی دسترسی رایگان داشته باشید.