دراین بخش مجموعه دروس معلم شهید استاد مطهری ارائه داده می شود.

چیستی و چرایی طرح مطالعاتی بینش مطهر
درس ساز یک

چیستی و چرایی طرح مطالعاتی بینش مطهر

آیا در زمانه و جامعه‌‌ای زندگی می‌کنیم که سؤالات و شبهات فراوانی به سمت ما هجوم می‌آورد؟